Ženský vzdělávací ústav Brno, známý jako Vesna, zahájil svou činnost v květnu 2021 jako neformální dobrovolnické uskupení. Jádrem činnosti byla materiální pomoc rodinám v nouzi. Do 7. února 2022, kdy byl formálně založen Ženský vzdělávací ústav Brno, z. ú., pracovala Vesna s třemi stovkami rodin. Kromě oblečení, vybavení domácností, školních a sportovních potřeb fungovala Vesna i jako neformální poradce a rozcestník na sociální služby v Brně a Jihomoravském kraji. V létě 2021 jsme se podílely na redistribuci přebytků z tornádových materiálních sbírek, uspořádaly jsme školní dny, během nichž jsme vybavily školními potřebami stovky rodin z Brna a okolí, šatník nepřerušil činnost ani v době covidové epidemie. Od konce února 2022 poskytujeme materiální a veškerou další pomoc ukrajinským rodinám prchajícím před válkou – do konce května 2022 navštívilo šatník asi 25 000 osob, za celý rok to bylo asi 32 000 návštěv. Ve spolupráci s Biskupstvím brněnským jsme pro ukrajinské rodiny vybudovali 20 rodinných pokojů v bývalém klášteře voršilek na Josefské. Od května nám Statutární město Brno zapůjčilo dvě historické budovy na Údolní 10, kde organizujeme řadu vzdělávacích a volnočasových aktivit pro české i ukrajinské rodiny, pořádáme komunitní setkání a kulturní akce. Za rok 2022 jsme zaznamenali 5000 návštěv. Na Údolní 10 působí Dětská skupina Vesněnka pro děti od 3 do 6 let.

Novinky

Dobrovolníci + Vesna = <3Včera jsme si převzali Cenu za DOBROvolnictví za rok 2023, kterou organizacím z jednotlivých krajů udělilo Ministerstvo vnitra. Děkujeme Jihomoravské dobrovolnické centrum za nominaci.Cena patří všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří Vesnou prošli: – desítkám lidí, kteří nám denně pomáhaly na začátku války,– všem nadšencům a nadšenkyním, díky nimž vzniklo ubytování u voršilek,– všem těm úžasným vytrvalcům, převážně tedy ženám, jejichž práci oceňují hlavně návštěvníci šatníku, ale i účastníci nejrůznějších akcí ve Vesně. Bez těchto lidí by Vesna nemohla existovat. Děkujeme!Včerejšek byl příležitostí i k "inventuře" vesních dobrovolníků. Jsme hrdé a zároveň dojaté, jak pestrý je náš dobrovolnický tým: <3 Jsou v něm lidé všech generací, od 15 do 80 let.<3 Dobrovolnicemi se občas stávají i naše klientky, včetně ukrajinských žen a jejich rodinných příslušníků. <3 V šatníku se mluví několika jazyky najednou, čeština se míchá s ukrajinštinou, angličtinou, slovenštinou atd., domluví se ale úplně všichni. <3 Hlásí se nám společnosti s nabídkou pomoci v rámci firemních dobrovolnických dnů.<3 Zapojují se u nás studenti v rámci programu DOFE a dalších. Dobrovolnictví je skvělá věc, protože vám dává příležitost dělat věci ne proto, že musíte, ale protože chcete. Chcete-li i vy zažívat radost z nových setkání s nesmírně zajímavými a laskavými lidmi a dopřát si to privilegium smysluplně pomáhat, ozvěte se koordinátorce dobrovolníků Petře Williams a napište, co by vás naplňovalo. Nabídka je pestrá, od práce v šatníku přes občasné převážení věcí po Brně po výuku dětí a dospělých. Těšíme se na vás!Foto Milan Votypka, IOM See MoreSee Less
View on Facebook
Pamatujete si, jak jste nám nabízeli kancelářské tiskárny a my jsme děkovali, že je nepotřebujeme? Tak to byl omyl, potřebujeme. 🙁Jestli tedy máte nevyužitou funkční stolní tiskárnu, rádi se jí ujmeme. Využijí ji lektoři dětského centra i kurzů pro dospělé.Moc děkujeme! See MoreSee Less
View on Facebook
Máme tady poslední týden v měsíci, tedy pravidelnou otevřenou dílnu. Marie Janáčková vám pomůže dokončit všechno rozešité a nedošité, případně poradí s vašimi vlastními projekty. Úterý 28/11 od 16:30, Údolní 10registrace holenda@spolekvesna.cz See MoreSee Less
View on Facebook
Podporujeme učitelskou stávku! Vesna vznikla v 19. století s cílem vzdělávat ženy v národním duchu a s využitím moderních metod. Během jednoho a půl století existence spolku bylo vzdělávání vždy hlavní aktivitou – a je to tak i dnes. Naše kurzy, kluby a další vzdělávací činnost se zaměřuje zejména, i když ne výhradně, na podporu rodin ve zranitelném postavení, ať už jde o chudé české rodiny nebo rodiny na útěku před válkou. Každý den sledujeme, jak je vzdělání tím nejpřirozenějším nástrojem pro to, aby se člověk zorientoval v současném světě, aby lépe rozuměl ostatním lidem i sobě, aby se naučil zvládal i obtížné životní situace, aby dokázal spolupracovat i hájit svoje práva. Vidíme, jak je důležité, aby děti získávaly nové poznatky v přívětivém prostředí, aby se tyto poznatky naučily zasazovat do kontextu a využívat je ke svému rozvoji. Totéž ostatně platí i pro dospělé. Vidíme, jak zásadní roli v tomto procesu hrají učitelé, lektoři i další profese, které vytvářejí učitelům i žákům dobré podmínky. Každý den se nám potvrzuje, jak zásadní je důvěra žáků a rodičů v instituce a jejich vzájemná ochota spolupracovat. Školství nepochybně potřebuje reformu, která potlačí vnímání škol jako "výcvikového tábora", kde se má do dětí nacpat nějaká suma vědomostí, a prosadí koncept vzdělávání jako celoživotního procesu, jehož podstatou je touha objevovat, poznávat, prozkoumávat svět a hledat svoje místo v něm. Předpokladem pro tuto reformu je to, aby pedagogové a pedagožky, psychologové a psycholožky a veškerý další školní personál, který vytváří zázemí pro vzdělávací proces, měli důvěru a podporu veřejnosti. Proto se aspoň symbolicky připojujeme ke stávce pedagogických pracovníků a pracovnic a žádáme vládu, aby jim zajistila důstojné podmínky pro práci. Aby o penězích vynaložených na vzdělávání přestala uvažovat jako o penězích utracených, ale naopak jako o penězích nejlépe investovaných. Aby ocenila obrovský přínos škol a jejich zaměstnanců pro prosperitu celé společnosti. P. S. Po důkladném zvažování jsme se rozhodli, že naše dětská skupina i další vzdělávací aktivity budou v pondělí normálně fungovat. Účastníky našich kurzů jsou totiž především ukrajinské děti i dospělí na útěku před válkou a nepřijde nám fér komplikovat jim život našimi vnitrostátními problémy. See MoreSee Less
View on Facebook
Do textilní dílny sháníme větší zrcadlo, aby se dal kontrolovat průběh i výsledek tvorby. A než se vydáme na nákupy, chceme se zeptat, jestli někomu doma velké zrcadlo nepřekáží. Foto: Gérard Uféras, Gilles Deleuze se zrcadly ad infinitum, 1968. See MoreSee Less
View on Facebook


KROUŽKY A KURZY
MŮJ ŽIVOT S BRNEM
SPOLEČNĚ SILNÉ – VESNA JAKO KOTVA SOCIÁLNÍ INTEGRACE

LISTOPAD 2023 VE VESNĚ

ST 1/11
15:00 Setkání emeritních vesňanek a absolventek vesních škol
komunita

ČT 2/11
16.00 Zvířata a jak nám pomáhají. Moderuje Petra Lipenská
18:00 Chorvatsko známé i neznámé a jak ho procestovat po vlastní ose. Moderuje Jakub Večeřa
registrace kalendar@spolekvesna.cz
konverzační klub

NE 5/11
14:00 Psychologická podpora žen (uzavřená skupina), vede Sofie Berezka (UA)
registrace kalendar@spolekvesna.cz
zdraví

PO 6/11
17:00 Nauč se kreslit. Kurz vede Karolína Auzká, je určen pro zájemce o techniku kreslení a bude se konat každé pondělí v 17:00 na Údolní 10. Ve spolupráci s OPU Brno.
registrace eva.kalicinska@opu.cz
umění

ÚT 7/11
15:00-19:00 Workshop divadelních tvůrčích forem 1
Chcete si originálně a imaginativně zahrát s tématy své okolní (i snové) reality, seznámit se v kolektivu a sdílet své tvůrčí nápady? Jak (si) ukázat divadlem to, o čem se nesnadno povídá, jak obléct do zvuku a rytmu své přání nebo strach, jak výtvarně proměnit sebe sama k nepoznání? Jak pohostit vlastní fantazii? Přijď jednou nebo dvakrát, jak ti čas a nálada dovolí!  Make your feelings strong again! Make art, not war!
S sebou: otevřenou mysl a srdce
vedoucí: MgA. Mgr. Matěj Nytra (kurátor performance a dramaturgie), Illja Borzenko (herec a muzikant, kuchařský učeň) & CoČasPřinese
registrace: mat.nytra@gmail.com
divadlo

16:30 Šijeme podzimní pončo aneb zahřátí bez rukávů s Ikou Danielovou
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ST 8/11
16:30 PRO NEMOC ODLOŽENO Drhání dnes – macramé do každé domácnosti s Ivonou Kalamenovou
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ČT 9/11
16:00 Výlety po Čechách, Moravě i Slezsku. Moderuje Jana Skládaná
18:00 Cestujeme… Jak a kam. Moderuje Jana Skládaná
registrace kalendar@spolekvesna.cz
konverzační klub

PÁ 10/11
17.00 Podpůrný ženský kruh. Vede psycholožka Natalia Kvitka (UA)
registrace kalendar@spolekvesna.cz
zdraví

SO 11/11
10:30-15:30 Revma Liga. Jak (z)vládnout svoji (ne)moc. kde se naučíte pracovat se svými emocemi, zjistíte jak můžete ovlivnit to, jak se cítíte, jak si poradit se změnou situace, myšlenek a pocitů a také jaký vliv na vaše onemocnění má stres. Workshop je pro pacienty zdarma.
Registrace https://www.revmaliga.cz/workshopy/selfmanagement-nemoci/
zdraví

PO 13/11
17:00 Mamutí projekty Karla Absolona aneb co s tím vším má společného Vesna.
Karel Absolon (1877-1960), objevitel moravských jeskyní a Věstonické venuše, nebyl jen váženým profesorem Karlovy univerzity a kustodem brněnského Moravského zemského muzea, ale především reprezentoval neobyčejnou kulturní atmosféru meziválečného Československa. Budoucího ikonického badatele-objevitele  ovšem formovalo především jeho rodinné zázemí, spojené mimo jiné s jeho tetou Lucií Bakešovou, spolutvůrkyní Vesny na konci 19. století. Přednáška bude obohacena bohatými archivními dokumenty z rodinné pozůstalosti Karla Absolona.
registrace kalicinska@spolekvesna.cz
přednáška

ÚT 14/ 11
16:30 Džíny a jejich nové životy s Marií Janáčkovou. Aneb z přebytků ze Šatníku koberečky, košíky a dekorace.
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ST 15/11
16:30 S plyšákem na zádech prakticky s Ludmilou Zubkovou – workshop pro maminky s dětmi
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

17:00 Filozofie peněz. Psychologický trénink, vede Sofia Berezka (UA)
registrace kalendar@spolekvesna.cz
zdraví

ČT 16/11
16:00 Čeština všemi smysly…zrak, sluch, hmat, chuť, čich. Moderuje Petra Lipenská
18:00 17. listopad, svátek (nejen) studentů. Moderuje Vendula Prášková
registrace kalendar@spolekvesna.cz
konverzační klub

NE 19/11
16:30 SdruŽeny. Pravidelné setkání kolektivu. 
registrace sdruzeny@gmail.com
komunita

ÚT 21/11
16:00-19:00 Workshop divadelních tvůrčích forem  2
Chcete si originálně a imaginativně zahrát s tématy své okolní (i snové) reality, seznámit se v kolektivu a sdílet své tvůrčí nápady? Jak (si) ukázat divadlem to, o čem se nesnadno povídá, jak obléct do zvuku a rytmu své přání nebo strach, jak výtvarně proměnit sebe sama k nepoznání? Jak pohostit vlastní fantazii? Přijď jednou nebo dvakrát, jak ti čas a nálada dovolí!  Make your feelings strong again! Make art, not war!
S sebou: otevřenou mysl a srdce
vedoucí: MgA. Mgr. Matěj Nytra (kurátor performance a dramaturgie), Illja Borzenko (herec a muzikant, kuchařský učeň) & CoČasPřinese
registrace: mat.nytra@gmail.com
divadlo

16:30 Šijeme trenky pro Podané ruce s Ikou Danielovou Už tradiční pomoc klientům Podaných rukou, připojte se!
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ČT 23/11
16:00 Cestujeme, poznáváme. Památky ČR. Moderuje Jana Skládaná
18:00 Kyjevské ikony, desková hra o Ukrajině. Moderuje David Bimka
registrace kalendar@spolekvesna.cz
konverzační klub

PÁ 24/11
17:00 Podpůrný ženský kruh. Vede psycholožka Natalia Kvitka (UA)
registrace kalendar@spolekvesna.cz
zdraví

SO 25/11 a NE 26/11
19:00 Fast & Furiants. Anglofonní divadlo Czech Theater uvádí hru Ladislava Stroupežnického Naši furianti. (EN)
Vstupenky https://www.smsticket.cz/vstupenky/39234-fast-furiants-vesna-brno
divadlo

NE 26/11 
14:00  Psychologická podpora žen (uzavřená skupina), vede Sofie Berezka (UA)
registrace kalendar@spolekvesna.cz
zdraví

ÚT 28/11
Došívání s Marií Janáčkovou – otevřená dílna pro dokončení rozešitého a spravení potřebného.
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ST 29/11
18:00 EndoTalks. Setkání pacientek s endometriózou
registrace kristyna.endotalks@gmail.com nebo  https://forms.gle/omHNiZYeYqj1WfbK8
zdraví

ČT 30/11
16:00 Česká přísloví a frazémy. Moderuje Eva Kaličinská
18:00 České zvyky konce roku včetně novoročních.
egistrace kalendar@spolekvesna.cz
Moderuje Monika Mikulová
konverzační klub

ŘÍJEN 2023 VE VESNĚ

ÚT 3/10
16:30 Košile a halenky jako symbol ženské odvahy – Tvoříme z běžných kousků originální díla; téma měsíce s Janou Ševčík
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ST 4/10
10-17 h Radost pomáhat. Den pro nové dobrovolnice a dobrovolníky v šatníku na Pellicově 2c. Přijďte se seznámit s naším skvělým týmem od 15 do 80 let a připojte se k němu!
registrace dobrovolnici@spolekvesna.cz
šatník

17.00-20.00 Pracovní pohovor a adaptace na novém místě.  S psycholožkou Sofií Berezkou rozebereme, jak udělat dobrý první dojem. 
registrace kalendar@spolekvesna.cz
psychologická podpora

ČT 5/10
16.00-17.30 Kdo byl svatý Václav a proč 28. září slavíme v Česku státní svátek. Moderuje Kateřina Dolejší
18.00-19.30 Cestujeme po památkách UNESCO na Moravě. Moderuje Jana Skládaná
registrace kalendar@spolekvesna.cz
konverzační klub

PO 9/10
16:30 Brněnský obraz mého života. Výtvarný workshop se Sárou Pekovou a Lukášem Majerem
registrace kalicinska@spolekvesna.cz
Můj život s Brnem

ÚT 10/10
16:30 Deset způsobů jak využít staré košile; téma měsíce s Ikou Danielovou
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ST 11/10
16:30 Karnevalové kostýmy s Ludmilou Zubkovou pro maminky s dětmi
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ČT 12/10
16.00-17.30 Manželství a vztahy. Moderuje Vendula Prášková
18.00-19.30 Čtenářský klub. Povídka Šperk Guy de Maupassanta. Moderuje Monika Mikulová
registrace kalendar@spolekvesna.cz
konverzační klub

ČT 12/10
16:00 Kočárkojízda
Jízda Brnem s nejmenšími a nejzranitelnějšími vozidly
komunita

PÁ 13/10
13:00 Malování se Sárou Pekovou a Lukášem Mayerem. Workshop pro děti i dospělé.
registrace kalicinska@spolekvesna.cz
umění

ÚT 17/10
16:30 Deset způsobů jak využít staré košile; téma měsíce s Ikou Danielovou
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ČT 19/10
16.00-17.30 Cestujeme po památkách UNESCO v Čechách. Moderuje Jana Skládaná
registrace kalendar@spolekvesna.cz
konverzační klub

PÁ 20/10
17:30 Malování se Sárou Pekovou a Lukášem Mayerem. Workshop pro děti i dospělé.
registrace kalicinska@spolekvesna.cz
umění

ÚT 24/10
16:30 Nejen čepice s Bohuslavou Kopeckou – chytré nápady na efektivní upcyklaci
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

18:00 Závěrečné setkání tvůrců a vernisáž výstavy Můj život s Brnem
registrace kalicinska@spolekvesna.cz  
umění, komunita

ST 25/10
16:30 Dokončujeme karnevalové kostýmy s Ludmilou Zubkovou pro maminky s dětmi
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

17:30 EndoTalks
Setkání pacientek s endometriózou
registrace kristyna.endotalks@gmail.com nebo  https://forms.gle/omHNiZYeYqj1WfbK8
komunita

ČT 26/10
16.00-17.30 Československo a jeho vznik. Moderuje Vendula Prášková
18.00-19.30 Mluvíme o józe. Moderuje Hana Šírová
registrace kalendar@spolekvesna.cz
konverzační klub

18:00-19:30 Setkání ukrajinských pedag. asistentů a zájemců o tuto práci
registrace rehorikova@spolekvesna.cz
pedagogická podpora

NE 29/10
15:00 S Vesnou po stopách Moravského Manchesteru
Inspirována již zavedenými architektonickými vycházkami i Vesna se vydává na průzkumnou cestu Brnem. Vyrážíme z naší Údolní 10, pokračujeme přes centrum s návštěvou výstavy Vlna v žití lidském v Paláci Šlechtičen a procházku zakončíme po prohlídce zábrdovických paláců a pavlačových domů na jihovýchod od centra. Cestou si povíme něco o historických souvislostech jednotlivých budov a popocháme se podzimní atmosférou moravské metropole. Přidáte se?
Registrace na holenda@spolekvesna.cz

ÚT 31/10
16:30 Došívání s Marií Janáčkovou – otevřená dílna pro dokončení rozešitého a spravení potřebného
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ZÁŘÍ 2023 VE VESNĚ

ÚT 5/9
16:30 Workshop s ilustrátorkou Veronikou Vlkovou
registrace kalicinska@spolekvesna.cz
Můj život s Brnem

ÚT 5/9
16:30 Došíváme sukně a začínáme šít harémové kalhoty s Ikou Danielovou
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil  

ST 6/9
15:00 Setkání emeritních vesňanek a absolventek vesních škol
registrace oulehlova.m@seznam.cz
komunita

ST 6/9
17:00-20:00  Jak napsat přesvědčivý životopis a motivační dopis; vede Sofia Berezka
registrace kalendar@spolekvesna.cz
psychologická podpora

ČT 7/9
16:00 UNESCO památky a výlety v Čechách. Moderuje Jana Skládaná
18:00 Kuriozity světa + konverzace, gramatika. Moderuje Tomáš Jeniš
registrace kalendar@spolekvesna.cz
konverzační klub  

ÚT 12/9
16:30 Pokračujeme v šití povlečení s Ludmilou Lichenko
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ST13/9
16:30 Došívání – dílna pro dokončení všeho rozešitého a spravení všeho potřebného
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ČT 14/9
16:30 Znovuzrození (kombinovaná technika), workshop s Martinou Svozilovou – čarování s pigmenty
registrace kalicinska@spolekvesna.cz
Můj život s Brnem

ČT 14/9
16:00 Cesta vína. Moderuje Romana Králová
18:00 Česká historie – Středověk. Moderuje Tomáš Erhart
registrace kalendar@spolekvesna.cz
konverzační klub

ČT 14/9
18:00 První setkání zaměřené na podporu ukrajinských pedagogických asistentek v brněnských školách
registrace: rehorikova@spolekvesna.cz
školní podpora

PÁ 15/9
15:00-20:00 ObilňákFest – slavnost Nadačního fondu Proni na Obilním trhu.
Můžete si přetvořit (upcyklovat) nějaký kousek z našeho šatníku a textilní dílny – výměnou třeba za vložky a plenky pro naše klientky.
komunita

SO 16/9
13:00-17:00 Red Dress Run
https://www.facebook.com/events/311535527911875
komunita

NE 17/9
16:30 SdruŽeny
registrace sdruzeny@gmail.com
komunita

ÚT 19/9
16:30 Došíváme harémové kalhoty s Ikou Danielovou
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ST 20/9
16:30 Druhý život materiálu – šití z banneroviny s Eliškou Bartošovou
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ST 20/9
17:45 Podpůrná skupina pro queer lidi | Dialog pro změnu
registrace info@dialogprozmenu.cz
komunita

ČT 21/9
16:00 UNESCO památky a výlety na Moravě. Moderuje Jana Skládaná
18:00 Čtenářský klub „Poslední aristokratka“. Moderuje Monika Mikulová
registrace kalendar@spolekvesna.cz
konverzační klub

NE 24/9
PRO NEMOC ODLOŽENO
16:00 Brněnský textilní průmysl. Procházka s Martinem Koplíkem
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ÚT 26/9
16:30 Čepice na zimu – pletení pro začátečníky s Olgou Vaganovou
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

Další úroveň: PODZIM

Kurzy pro dospělé a teenagery
Matematika s Oleksandrem Manoilenkem
Čeština B1 s Tomášem Jenišem
Ekonomie s Oleksandrem Poddenezhnym
Angličtina pro začátečníky s Annou Faryna
Angličtina pro teenagery s Ayodeji Omishore
Osobní značka a veřejná komunikace s Olgou Vaganovou
Malování s Julií Synytsa
Jóga s Hanou Šírovou
Jóga s Oleksandrem Poddenezhnym
Profesní orientace v českém prostředí
Informace: kalendar@spolekvesna.cz

Dětské centrum
Odpolední hlídání dětí
Čeština
Angličtina
Tanec
Fitness
Zpěv
Klavír
Šikulky
Šití
Matematika
Informace: aktivity@spolekvesna.cz

Od 28. 8. do 3. 9. 2023 máme zavřeno, na Údolní i v šatníku (kromě již potvrzených rezervací).
Uklízíme po létě a připravujeme podzimní program.
S dárci i návštěvníky se těšíme na viděnou 4. září 2023.

SRPEN 2023 VE VESNĚ

SO 26/8 až NE 3/9 jsou Vesna na Údolní i šatník na Pellicově 2c zavřené. 

ÚT 1/8
16:30 Ušijeme si novou sukni s Ikou Danielovou
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ČT 3/8 
16:00 Co na nás v poslední době udělalo největší dojem. Moderuje Tomáš Jeniš 
18:00 Česká historie 20. století a česko-ukrajinské vztahy. Moderuje Tomáš Erhart
registrace kalendar@spolekvesna.cz
konverzační klub

PO 7/8
11:00 Graffiti workshop 2 
registrace kalicinska@spolekvesna.cz
Můj život s Brnem

ÚT 8/8
16:30 Ušijte si povlečení s Ludmilou Ličenko
registrace holenda@spolekvesna.cz 
textil

ST 9/8
16:30 Šijeme hračky! Dílna pro maminky s dětmi s Ludmilou Zukovou 
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ČT 10/8 
16:00 Populární letní jídla. Moderuje Eva Kaličinská
18:00 Nové začátky. Moderuje Vendula Prášková 
registrace kalendar@spolekvesna.cz
konverzační klub

PO 14/8
10:00-19:00 Dobrovolnický den ve Vesně
registrace dobrovolnici@spolekvesna.cz
komunita

ÚT 15/8
16:00 Akvarely s Pavlem Pražákem 3 
registrace kalicinska@spolekvesna.cz
Můj život s Brnem

ÚT 15/8
16:30 Dál šijeme sukně s Ikou Danielovou
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ST 16/8
16:30 Bannerový workshop – upcyklace s Eliškou Bartošovou
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ČT 17/8
16:00 Čtenářský klub. Moderuje Monika Mikulová
18:00 Seriály, české i zahraniční. Moderuje Tomáš Erhart
registrace kalendar@spolekvesna.cz
konverzační klub

PO 21/8
16:30 Kreslení v plenéru s Tomášem Kučerovským
registrace kalicinska@spolekvesna.cz
Můj život s Brnem

ÚT 22/8
16:30 Nádherné textilní brože s Virou Maximovou 
registrace holenda@spolekvesna.cz
textil

ST 23/8
17:00–20:30 Hledání zdrojů. Vede Sofia Berezka 
registrace kalendar@spolekvesna.cz
psychologická podpora

ČT 24/8 
Školní dny v Šatníku
registrace přes reservio https://spolekvesna.reservio.com/events 
šatnik

ČT 24/8
16:00 Škola se blíží. Moderuje Eva Kaličinská
18:00 Svoboda a nezávislost v osobním životě i ve společnosti. Moderuje Vendula Prášková
registrace kalendar@spolekvesna.cz
konverzační klub

Textilní dílnu na Údolní 10 můžete po domluvě využít i v době mimo probíhající program, na speciálních Otevřených dílnách. Informace holenda@spolekvesna.cz

Příměstské tábory, kroužky a hlídání dětí v Dětském centru Vesny aktivity@spolekvesna.czČERVENEC 2023 VE VESNĚ

SO 1/7 až NE 9/7 jsou Vesna na Údolní i šatník na Pellicově 2c zavřené. 

ÚT 11/7
16:30 Šijeme pytlíky na přezůvky do školy s Ludmilou Lichenko
registrace kalendar@spolekvesna.cz 
textil

ČT 13/7 
16:00 Čtenářský klub s Monikou Mikulovou. Čteme Saturnina Zdeňka Jirotky (kapitola 1)  
18:00 Diskuze o snech v osobní i obecné rovině. Vendula Prášková
registrace kalendar@spolekvesna.cz 
konverzační klub

ČT 13/7
16:00-19:00 Malujeme akvarelem s Pavlem Pražákem II. 
registrace kalicinska@spolekvesna.cz
workshop – projekt Můj život s Brnem

ÚT 18/7
16:30 Šijeme povlečení s Ludmilou Zukovou 
registrace kalendar@spolekvesna.cz 
textil

ÚT 18/7
14:00–19:00, kino Scala
Vytváříme nejkratší filmy z Brna! 
registrace kalicinska@spolekvesna.cz
animační workshop – projekt Můj život s Brnem

ST 19/7
16:30 Šijeme kosmetické taštičky s Galinou Kudria
Otevřená dílna s Marií Janáčkovou
registrace kalendar@spolekvesna.cz 
textil

ČT 20/7 
16:00 Kultovní scény a hlášky z českých filmů a popkultury. Tomáš Erhart
18:00 Tělesnost: nahota v umělecké performance, tělo ve feministických teoriích. Kača Olivova 
registrace kalendar@spolekvesna.cz 
konverzační klub

PÁ 21/7 
14:00-20:00  Another spray on the wall!
Sprejujeme zdi na dvoře Vesny s Lukášem Mayerem a Sárou Pekovou
registrace kalicinska@spolekvesna.cz
workshop – projekt Můj život s Brnem

PO 24/7
17:00 Fyzické básnictví s Petrem Vášou
registrace kalicinska@spolekvesna.cz
workshop – projekt Můj život s Brnem

ÚT 25/7
16:30 S radostí opakujeme workshop šití origami tašek s Ikou Danielovou
registrace kalendar@spolekvesna.cz
textil

ST 26/7
17.00 Tajemství dobré komunikace s lidmi. Vede Sofia Berezka 
registrace kalendar@spolekvesna.cz
psychologická podpora

ČT 27/7
16:00 Kultura a volný čas. Jana Bušová
18:00 Eliška Rejčka a Jindřich z Lipé, neobvyklá středověká love story? Moderuje Kateřina Dolejší 
registrace: kalendar@spolekvesna.cz
konverzační klub

Textilní dílnu na Údolní 10 můžete po domluvě využít i v době mimo probíhající program, ve všední dny od 8 do 20 h.
Informace o aktivitách pro dospělé: kalendar@spolekvesna.cz
Příměstské tábory, kroužky a hlídání dětí v Dětském centru: aktivity@spolekvesna.cz

ČERVEN VE VESNĚ

ČT 1/6
16:00 Ukrajinci v Česku I: status quo, změny a očekávání. Moderuje Olha Mandrys 
18:00 Ukrajinci v Česku II: status quo, změny a očekávání. Moderuje Olha Mandrys
konverzační klub

PÁ 2/6
16:00 Rodiče s kočárky ve veřejném prostoru. Setkání otevřené akční skupiny, připojte se.
komunita
17:00 Veřejná debata “Učím se česky a nedokážu mluvit. Psychické bariéry mluvení v cizím jazyce“
psychologická podpora

NE 4/6
15:00 Můj život s Brnem. Výtvarná dílna s ilustrátorem Alešem Čumou. Pro děti i dospělé všech národností a jazyků Brna. 
umění

ÚT 6/6
16:30 Na kus řeči a kus práce
Upcyklační workshop s avantgardní módní umělkyní Janou Ševčík. 
textil

ST 7/6
15:00 Setkání emeritních vesňanek a absolventek vesních škol. Pozvěte svoje příbuzné a známé, které se vzdělávaly ve Vesně
komunita
16:30 Návštěva nizozemského velvyslance ve Vesně

ČT 8/6
16:00  Památky UNESCO v ČR. Moderuje Jana Skládaná 
18:00 Kuriozity a první gramatická pomoc. Moderuje Tomáš Jeniš 
konverzační klub

SO 10/6
13:00-19:00
Vesna na Brno Pride Week, Björnsonův sad
komunita

PO 12/6
16:30-19:30
Letní šátky s Marií Janáčkovou
textil

ÚT 13/6
16:30 Na kus řeči a kus práce
Textilní módní doplňky s Ikou Danielovou
textil

ST 14/6
16:00 Můj život s Brnem. Výtvarný workshop s Pavlem Pražákem.
umění

ČT 15/6
16:00 Moravský folklor. Moderuje Marie Hvozdecká
18:00 Kuriozity a první gramatická pomoc. Moderuje Tomáš Jeniš 
konverzační klub

NE 18/6
16:00-19:00 
Textilní doplňky + otevřená dílna s Ikou Danielovou
textil

PO 19/6
16:30-19:30  Základy šití s Ludmilou Ličenko
textil
18:30-20:00  Práce v IT bez programování s Adrianou Gálovou. Jaké profese v oblasti informatiky existují a jak si vybrat tu svou
kurz

ÚT 20/6
16:30 Na kus řeči a kus práce
Bavlněné tašky s Ludmilou Ličenko 
textil

ST 21/6
10:00-13:00 Základy šití s Virou Maksimovou
textil
18:30-20:00 Práce v IT bez programování. Práce v HelpDesk
kurz

ČT 22/6
16:00 Čtenářský klub. Čteme povídku Kocour z Montmartru Michaely Klevisové. Moderuje Monika Mikulová
18:00 Sebevzdělávání. Moderuje Vendula Prášková 
konverzační klub

PO 26/6
17:00-20:00 Svátek má Vesna. Prohlídka prostor Vesny
komunita
18:00 Made in Vesna – přehlídka upcyklovaných modelů a výrobků textilní dílny
textil

ÚT 27/6
16:30 Na kus řeči a kus práce
Kosmetická taštička s Halinou Kudrja
ST 28/6
18:30-20:00 Práce v IT bez programování s Adrianou Gálovou. Tvorba webových stránek
kurz

ČT 29/6
16:00 Současná ekologická situace a jak ji zlepšovat. Moderuje Vendula Prášková 
18:00 Šaty dělají člověka, ale kdo dělá šaty – fast x slow fashion v České republice. Moderuje Romana Tomášková
konverzační klub

Textilní dílna na Údolní 10
Textilní dílnu můžete po domluvě využít i v době mimo probíhající program, ve všední dny od 8 do 20 h a v neděli od 14 do 19 hodin.

Příměstské tábory, kroužky a hlídání dětí v Dětském centru: aktivity@spolekvesna.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VESNY
– pro děti od 5 do 12 let
– od pondělí do pátku 8–16 h
– Údolní 10
– cena za týden 1500 Kč
Přihlášky: aktivity@spolekvesna.cz

17. 7. 2023–21. 7. 2023
24. 7. 2023–28. 7. 2023
31. 7. 2023–4. 8. 2023
7. 8. 2023–11. 8. 2023

KVĚTEN VE VESNĚ

ÚT 2/5
16:30 Panenky-motanky – ochranné amulety. Tamara Hadas 
textilní dílna

St 3/5
15:00
Setkání emeritních vesňanek a absolventek vesních škol. Dejte nám prosím vědět, že přijdete: oulehlova.m@seznam.cz
komunita

Čt 4/5
16:30
Příprava na Coronation Garden Party – vyrábíme květinové dekorace z papíru a  recyklovaného textilu, lektorka Marie Janáčková
textilní dílna

Čt 4/5 
16:00 Cesta vína: poznáváme česká vína. Moderuje Romana Králová
18:00 Kuriozity Brna a první gramatická pomoc. Moderuje Tomáš Jeniš.
konverzační klub 

Po 8/5
10:00-20:00
Coronation Garden Party ve Vesně na Údolní 10: Pojďme společně oslavit korunovaci nového krále tak, jak bude probíhat v Anglii po celý víkend: slavností, piknikem, dobrovolnou prací pro charitativní účely a společnou oslavou se zpěvem i tancem.
komunita 

Út 
9/5
16:30
Ruční výšivka. Symbolika barev a tvarů. Lektorka Valentina Chmarska 
textil

Čt 11/5 
16:00
Porovnání užitečných českých a ukrajinských konverzačních frází. Moderuje Ondřej A.
18:00 
Nejužitečnější mobilní aplikace a webové stránky pro život v Česku. Moderuje Vendula Prášková
konverzační klub

Út 16/5
16:30
Recyklace oblečení jako filozofie a dovednost. Donny Kyoto
textil

St 17/5
17:00-20:00
Sousedská slavnost na Údolní. Srdečně zveme sousedy z ulice na návštěvu do Vesny.
komunita

Čt 18/5
16:00 Vaše nejlepší cesta kolem Brna. Moderuje Monika Mikulová. 
18:00 Nejčastější chyby cizinců mluvících česky. Moderuje Tomáš Jeniš.
konverzační klub 

So 20/5, Ne 21/5
19:00
Karel Čapek: The White Desease (Bílá nemoc). Czech Theater
kultura

Ne 21/5
15:00
SdruŽeny – pravidelné setkání 
komunita

Út 23/5
16:30
Origami tašky – zajímavé tašky, větší či menší, šité jako skládačka, s Ikou Danielovou.
textil

Čt 25/5
16:00 Nejpoužívanější idiomy v českém jazyce. Moderuje Tomáš Jeniš.
18:00  Umělá inteligence (AI) a další užitečné technologie. Moderuje Vendula Prášková.
konverzační klub 

So 27/5, Ne 28/5
19:00
Karel Čapek: The White Disease (Bílá nemoc). Czech Theater
kultura

Po 29/5
16:30
Ze šatníku na scénu! – upcyklační workshop se scénografkou Janou Prekovou
textil

Út 30/5
16:30
Příprava sedacích venkovních polštářů a dek na letní příměstský tábor. Lektorka Ika Danielová.
textil

VÝZVA PRO CIZINCE ŽIJÍCÍ V BRNĚ

Vážení a milí „noví“ Brňané a Brňanky, 
rádi bychom vás vyzvali k účasti v projektu
Můj život s Brnem – Brno pohledem „nových Brňanů a Brňanek“
Identitu města tvoří jednotlivé identity jeho obyvatel – což jste i vy, bez ohledu na to, kde jste se narodili a jaké okolnosti vás přivedly do Brna. 
Považujete Brno za svoje město? 
Co byl pro vás zásadní moment, zážitek, zkušenost, který vás přiměl uvědomit si, že jste skutečnými obyvateli Brna? Nebo naopak – co vám brání v tom, abyste se k Brnu hlásili?
Napište nám tedy prosím, ve svém vlastním jazyce nebo v češtině, krátký příběh (maximální rozsah 1800 znaků), který byl určující pro to, abyste si uvědomili, že „jste z Brna“ – nebo naopak že je Brno pouze zastávkou na vaší životní cestě.
Z vašich příběhů vytvoříme sborník, vybrané příběhy potom získají novou uměleckou podobu, třeba komiks nebo krátké video.
Texty prosím pošlete do 15. 4. 2023 na adresu antonova@spolekvesna.cz

DUBEN 2023 VE VESNĚ

2/4-30/4 Výstava výrobků z první fáze projektu Textilní hub
Projekt podpořilo statutární město Brno a Kreativní Brno.
Výstavu lze zhlédnout v době konání programů nebo po domluvě.
Textilní dílna


Út 4/4 10:00 Úvod do českého internetu 3. Kurz zaměřený na orientaci v českém internetovém světě: informační zdroje, zpravodajství, sociální sítě, online disky a úložiště. Registrace na kalendar@spolekvesna.cz
IT učebna

Út 4/4 16:30 Velikonoční věnce s Tetjanou Šendryk
Na kus řeči a kus práce

St 5/4 15:00 Kreativci do šatníku!
Návštěva kreativních profesí na Pellicově 2c
šatník

St 5/4 18:30-20:00 Tanečně-pohybová terapie pro ženy
Na Údolní 10 začínají dvě skupiny tanečně pohybové terapie od tanečně-pohybové terapeutky ve výcviku Anny Puobišové. Budeme se hýbat, sdílet a naslouchat a tančit. Nejedná se však o výuku tance, ale spíš o objevování těla v pohybu. Zaměříme se na uvolnění, objevování zdrojů radosti a prevenci stresu a vyčerpání. Cena za 10 lekcí: 400 Kč.
Přihlášky a dotazy na mailu vteledoma@gmail. com nebo na čísle 608 323 652.
Pohyb, tanec

Čt 6/4 16:00 Velikonoční tradice v Česku –⁠ večer křesťanem, ráno pohanem. Moderuje Marie Hvozdecká
Čt 6/4 18:00 Kulturní kuriozity Brna. Moderuje Tomáš Jeniš
Konverzační klub

Čt 6/4 18:30-20:00 Tanečně-pohybová terapie pro dívky 15-19 let
Na Údolní 10 začínají dvě skupiny tanečně pohybové terapie od tanečně-pohybové terapeutky ve výcviku Anny Puobišové. Budeme se hýbat, sdílet a naslouchat a tančit. Nejedná se však o výuku tance, ale spíš o objevování těla v pohybu. Zaměříme se na uvolnění, objevování zdrojů radosti a prevenci stresu a vyčerpání. Cena za 10 lekcí: 1000 Kč.
Přihlášky a dotazy na mailu vteledoma@gmail. com nebo na čísle 608 323 652.
Pohyb, tanec

Út 11/4 10:00 Úvod do českého internetu 4 Kurz zaměřený na orientaci v českém internetovém světě: informační zdroje, zpravodajství, sociální sítě, online disky a úložiště. Registrace na kalendar@spolekvesna.cz
IT učebna

Út 11/4 16:30-19:00 Připravme se na léto. Ušijeme si jednoduché oděvy, plátěnky, pytlíčky, kapsičky a jiné nezbytnosti.
Textilní dílna

Čt 13/4 16:00 Národní kuchyně. Moderuje Jana Bušová 
Čt 13/4 18:00 Jaro v Brně. Moderuje Barbora Trčková
Konverzační klub

Út 18/4 10:00 Úvod do českého internetu 5. Kurz zaměřený na orientaci v českém internetovém světě: informační zdroje, zpravodajství, sociální sítě, online disky a úložiště. Registrace na kalendar@spolekvesna.cz
IT učebna

Út 18/4 16:30-19:00 Hipster kalhotky z úpletů a gumiček. Šijeme originální prádlo
Textilní dílna

Čt 20/4 16:00 Nehmotné kulturní dědictví. Moderuje Jana Skládaná
Čt 20/4 18:00 Památky UNESCO v Česku. Moderuje Jana Skládaná
Konverzační klub

Út 25/4 10:00 Úvod do českého internetu 6. Kurz zaměřený na orientaci v českém internetovém světě: informační zdroje, zpravodajství, sociální sítě, online disky a úložiště. Registrace na kalendar@spolekvesna.cz

Út 25/4 16:30 Patchwork pro začátečníky s Virou Maksimovou
Na kus řeči a kus práce

Čt 27/4 16:00 Co je brněnské hnuti Brontosaurus. Moderuje Josef Ferenc
Čt 27/4 18:00 Zajímavosti z dějin Brna aneb čeho si všimnout na procházce městem II. Moderuje Kateřina Dolejší
Konverzační klub

Ne 30/4 10:00 Vesna ide, krásu nese – úprava zahrady
Dobrovolnický den

BŘEZEN 2023 VE VESNĚ

V Jurkovičově jizbě pokračuje výstava 3D papírových modelů Tetyany Nikolayeva.

Aktivity na Údolní 10

St 1/3 16:00-19:00 Ženy (a kočárky) ve veřejném prostoru
Jaké postavení mají ženy (a děti) ve veřejném prostoru? Je potřeba speciálně uzpůsobovat veřejný prostor pro potřeby rodičů s malými dětmi, seniorů, lidí se zhoršenou mobilitou…, nebo jsou stávající úpravy dostatečné? Pojďme si to říct!
happening – diskuse

Čt 2/3 16:00 Brněnské kostely
Čt 2/3 18:00 Pěstování pokojových rostlin
konverzační klub

Čt 2/3 16:00 Exkurze do dílny Brno tiskne
registrace na syslova@spolekvesna.cz 
exkurze

So 4/3 14:00 SdruŽeny: Mezinárodní den žen
workshop

Út 7/3 16:30 Na kus řeči a kus práce: Výroba ukrajinských motanek (magické panenky) s Tamarou Hadas, registrace na kalendar@spolekvesna.cz 
textilní dílna

Čt 9/3 16:00 Nehmotné kulturní dědictví UNESCO V ČR
Čt 9/3 18:00 Zajímavosti z dějin Brna aneb čeho si všimnout při procházce městem 2
konverzační klub

Po 13/3 18:00-19:00 Tchai-ti – první lekce kurzu pro zájemce všeho věku. Intenzivní 3měsíční kurz zdravotní sestavy Tchai-ti (24) styl Jang.  Vhodné pro jakýkoliv věk a fyzickou kondici. Cena za 12 lekcí je 600 Kč. Přihlášky na kalendar@spolekvesna.cz
cvičení

Po-pá 13-17/3 8:00-16:00 Z jedné věci jiná. Příroda, tvoření, recyklace. Příměstský tábor ve Vesně pro děti 6-12 let. Cena 2000 Kč včetně jídla.
Přihlášky na kalendar@spolekvesna.cz a antonova@spolekvesna.cz

Út 14/3 16:30 Na kus řeči a kus práce: Přijďte si opravit své oblečení, registrace na syslova@spolekvesna.cz 
textilní dílna

Čt 16/3 16:00 Filmy a seriály
Čt 16/3 18:00 Finanční gramotnost 
konverzační klub

Čt 16/3 16:30 Šití pánských trenek
textilní dílna

So 18/3 13:00-17:00 Převlékáme šatník
Pomalu se chystáme sbalit zimní oblečení a obuv. A protože jsme přesvědčení, že hezké věci se mají nosit, zveme vás, abyste si na poslední chvilku opatřili něco teplého na sebe – bez registrace a objednání. 
Mimořádný otvírací den šatníku úplně pro všechny
sobota 18. 3. 2023 od 13 do 17 hodin
Pellicova 2c

A při té příležitosti se můžete seznámit s chodem šatníku a našimi úžasnými dobrovolníky… a třeba se k nim časem přidat. 

Út 21/3 10:00 Úvod do českého internetu. Šestitýdenní kurz zaměřený na orientaci v českém internetovém světě: informační zdroje, zpravodajství, sociální sítě, online disky a úložiště. Přihlášky na kalendar@spolekvesna.cz

Út 21/3 15:00-20:00 Jako nové! Upcycling – jak ze starého udělat nové
workshop, módní tvorba
Za podporu děkujeme Nadaci Via, Nadaci pojišťovny Kooperativa a Seznam.cz.

Čt 23/3 16:00 Vaříme z ryb
Čt 23/3 18:00 Kuriózní události v ČR 2022/23 + gramatická první pomoc
konverzační klub

Čt 23/3 16:30 Macramé, registrace na syslova@spolekvesna.cz 
textilní dílna

Ne 26/3 16:30 Šití pánských trenek
textilní dílna

Út 28/3 16:30 Na kus řeči a kus práce: Vyšívání na tašky nebo trička s Valentinou Hmarskou, registrace na kalendar@spolekvesna.cz 
textilní dílna

Čt 30/3 16:00 Králové a královny americké hudby (Michael Jackson, Madonna, Elvis…)
Čt 30/3 18:00 Velikonoční tradice a recepty
konverzační klub

Čt 30/3 17:00
Ukončení projektu a zahájení výstavy
Česko-ukrajinské zašívánky
ve čtvrtek 30. března 2023 od 17 hodin
na Údolní 10
Od listopadu 2022 do března 2023 jsme se setkávaly v naší rodící se textilní dílně. Pod rukama desítek žen z Česka, Ukrajiny i zbytku světa vznikaly předměty pro radost i k užitku. Společně jsme se učily nové techniky, testovaly nové materiály, bavily se o životě a plánovaly další tvůrčí činnosti.
Přijďte se podívat na výstavu výrobků, které za těch několik měsíců v naší dílně vznikly. Můžete přinést i vlastní výrobky – a případně je v průběhu večera dokončit nebo vylepšit.
Oslavme tedy obrodu rukodělné Vesny a vykročme vstříc novým textilním dobrodružstvím!ÚNOR 2023 VE VESNĚ

V Jurkovičově jizbě pokračuje výstava 3D papírových modelů Tetyany Nikolayeva.

Čt 2/2 Konverzační klub – povídání v češtině o různých tématech
16–17.30 h Ivana Filoušová | Česká přísloví
18–19.30 h David Adamus | Jan Skácel. Český básník a jeho „doteky” v Brně
Údolní 10

Ne 5/2 Háčkování šílených masopustních masek
od 16 h, Údolní 10, textilní hub

Po 6/2 Hudební hřiště
hudební hraní pro děti 2-3 roky
Údolní 10, tělocvična, veru@hudebniste.cz

Út 7/2 Na kus řeči a kus práce – workshop
od 16.30 h Pletená srdce na svatého Valentýna od Tetiany Shendryk
Údolní 10, textilní hub

Čt 9/2 Konverzační klub – povídání v češtině o různých tématech
16–17.30 h Jana Bušová | Cestování v České republice
18–19.30 h Renata Šerek | Náboženská pestrost Brna
Údolní 10

Čt 9/2 Šití pánských trenek pro lidi bez domova
od 17 h Textilní dílna
Údolní 10, textilní hub

Pá 10/2 Spojte se s našimi dobrovolníky a přidejte se k nim
od 10 h Vesna vás zve na návštěvu
Údolní 10, celý dům

Út 14/2 Na kus řeči a kus práce – workshop
od 16.30 h Tisk na textil
Údolní 10, textilní hub

Čt 16/2 Konverzační klub – povídání v češtině o různých tématech
16–17.30 h Magdalena Kolářová | Nejlepší české dokumenty
18–19.30 h Tomáš Jeniš | Kuriozity z Česka v roce 2022/2023
Údolní 10

Út 21/2 Co všechno umíme použít znovu?
15–20 h Re-use a recyklace jako důležitá složka udržitelného chování
Workshopy na téma recyklace a zero waste
Za podporu děkujeme Nadaci Via, Nadaci pojišťovny Kooperativa a Seznam.cz
Údolní 10, celý dům

Čt 23/2 Konverzační klub – povídání v češtině o různých tématech
16–17.30 h Jana Bušová | Cestování v zahraničí
18–19.30 h Renata Šerek | Psychohygiena a relaxace
Údolní 10

Ne 26/2 Šití pánských trenek pro lidi bez domova
od 16 h Textilní dílna
Údolní 10, textilní hub

Út 28/2 Na kus řeči a kus práce
od 16.30 h Textilní stojánek na mobilní telefon nebo tablet od Galyny Kudrya
Údolní 10, textilní hub


LEDEN 2023 VE VESNĚ

10. 1. 2023 od 15 h, Údolní 10
Zateplování Vesny s www.energielidem.cz
Workshop utěsňování oken

11. 1. od 15 h, Údolní 10
Výroba ohřívacích svíček pro Ukrajinu

12. 1. v 16 h, Pražákův palác Husova 18a – Pellicova 2c
Stěhování šatníku: happening
Pojďte spolu s námi přenést poslední kousky věcí z Husovy do nového šatníku na Pellicově. Večírek!

13. 1. 2023 v 17 h, Vila Löw-Beer, Drobného 22
Daniela Mikulášková: Zahrada nesplněných snů
Komentovaná prohlídka výstavy ve Vile Löw-Beer.
Přihlášky: sarka@zasivarna.eu

16. 1. 2023 v 18 h, Údolní 10, Jurkovičova jizba
Tetyana Nikolayeva: Kreativní rekonstrukce lidových krojů, 3D papírové modely
Jurkovičova jizba – vernisáž výstavy

17. 1. 2023 v 16:30, Údolní 10
Ruční pletení deky + konverzace v češtině

19. 1. 2023 v 17 h, Údolní 10
Vyšívací workshop se Zašívárnou
Přihlášky: sarka@zasivarna.eu

24. 1. 2023, 15-20 h, Údolní 10
Energetická past: jak šetřit energie
Workshopy, diskuse, výroba svíček, šití polštářů proti průvanu
Za podporu děkujeme Nadaci Via, Nadaci pojišťovny Kooperativa a Seznam.cz

25. 1. 2023 v 17 h, Údolní 10
Tetyana Nikolayeva: Workshop k výstavě
Přihlášky: sarka@zasivarna.eu

31. 1. 2023 v 16 h, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
Designlab v Moravské galerii. Prohlídka s ukázkou vyšívacího stroje.
Přihlášky: sarka@zasivarna.eu

PROSINEC NA ÚDOLNÍ 10

POKER FACE by Petr Kolečko
O víkendech 3., 4., 10. a 11. 12. hraje ve Vesně na Údolní Czech Theater hru Petra Kolečka v angličtině. Vstupenky zde.

MIKULÁŠ!
V pondělí 5. 12. v 17 hodin přijde do Vesny na Údolní 10 Mikuláš s (hodnými) čerty a anděly. Zveme všechny děti – a pokud jejich rodiče nezlobili, můžou přijít taky! 
Chci vidět anděla!

ZATEPLUJEME VESNU
6. a 7. 12. u nás proběhne workshop k zateplování oken. Přijďte pomoct a naučit se to, abyste si mohli snížit náklady na topení i u vás doma!

ZA MORAVSKOU LIDOVOU KULTUROU
8. 12. v 16:00 jdeme na exkurzi do Etnografického ústavu Moravského zemského muzea na Kobližné. Pojďte s námi!
A opět bude otevřená naše textilní dílna – pro všechny, kteří si chtějí něco ušít nebo uplést anebo pomoct ostatním.

LEO EITINGER – ODKAZ PRO DNEŠEK
12. 12. zveme všechny, kdo se jakkoli, i jako neprofesionálové, starají o lidi utíkající před válkou. Na Údolní 10 se uskuteční setkání, kde si řekneme, co potřebují uprchlíci a co potřebujeme my, abychom poskytovali dobré služby. Setkání je uspořádáno v den 110. výročí narození psychiatra Lea Eitingera, průkopníka diagnózy posttraumatická stresová porucha.
14:00 Marcela Landová, psycholožka dlouhodobě pracující s migranty
14:30 Lidija Pilat, psycholožka s vlastní migrační zkušeností
15:00 Věra Roubalová Kostlánová, terapeutka zabývající se transgeneračním přenosem traumatu, diskuse
17:00 Kamila Petrová, sociální pracovnice pracující s uzavřenou komunitou zranitelných ukrajinských rodin
17:30 Olga Vaganova-Golovko, Laická péče o zranitelné členy komunity
18:00 Miluše Juřičková, Život a odkaz Lea Eitingera
19:00 Diskuse
20:00 Projekce dokumentu Mariupol režiséra Maksima Litvinova
Setkání podpořilo Velvyslanectví Norského království.

A zároveň vás zveme 11. 11. do Lomnice u Tišnova na kulturní a společenské odpoledne ke 110. výročí narození Lea Eitingera.

Na Údolní 10 funguje Dětská skupina Vesněnka podporovaná z Evropského sociálního fondu, operační program Zaměstnanost.