Poezie Brna očima cizinců
Projekt A celé město voní po kamenné růži, pojmenovaný podle verše Jana Skácela, navazuje na úspěšný projekt Můj život s Brnem, do kterého se v roce 2023 zapojily desítky „nových Brňanů a Brňanek“ různého původu. Cizinci sepsali krátké příběhy o svém vztahu k Brnu, na tyto texty reagovali další účastníci během série workshopů vedených brněnskými umělci.

První část projektu je zaměřena na literární tvorbu. Mnoho cizinců a cizinek žijících v Brně má zájem objevovat českou kulturu hlouběji, reagovat na ni a dokonce se na ní i podílet.
S oporou projektu Brno poetické (www.brnopoeticke.cz) a několika setkání s literáty chceme povzbudit jejich zájem o poezii spojenou s Brnem a případně i jejich vlastní tvůrčí ambice. Vyzýváme cizince žijící v Brně, aby sepsali krátké poetické útvary na téma “poezie Brna” – lyrická próza / báseň / haiku / variace na lidovou píseň. Záměrně jsme vybrali tento žánr, protože se lidí dotýká hlavně na emocionální úrovni. Cizinci se potýkají s jazykovou bariérou a když slovní zásoba nestačí, působí na nás poezie jako kondenzovaná forma jazyka.

Ve výtvarné části budou účastníci ilustrovat nově vzniklé literární útvary nebo již existující díla o Brně (Blatný, Kainar, Skácel, Mikulášek, Krchovský, Ohnisko…). Workshopy povedou brněnští umělci a umělkyně a pedagogové uměleckých škol, důraz bude kladen na různorodost technik a přístupů.
Workshopů se primárně zúčastní cizinci a cizinky žijící v Brně, ale i Češi a Češky, otevřené budou pro všechny generace. Workshopy tedy vytvoří prostor pro společnou interkulturní a mezigenerační tvorbu.

Malá recenze na královnu

Pro pokoj svědomí za odpuštění hříchů            
a bez omítky
z režného jen zdiva
Eliška Rejčka vdova po dvou králích
na Starém Brně kostel postavila

Překrásný je to chrám
i hříchy byly krásné
však také vytesali v kružbu nad okna
milostnou růži kameníci
jak si to přála zbožná královna

A celé město voní po kamenné růži
trolejbus píseň o Elišce zpívá
řečené Rejčka
co na Starém Brně
od dávných lásek v kryptě odpočívá

Skácel, Jan: A znovu láska [1991], in: Básně II, ed. Jiří Opelík, Brno: Blok 1996

DUBEN

A celé město voní po kamenné růži
Literární a výtvarný projekt určený lidem žijícím v Brně, bez ohledu na původ či jazyk. 
Zaslouží si Brno báseň ve vašem rodném jazyce? 
Troufnete si na poezii v češtině? 
Termíny workshopů na www.spolekvesna.cz
Svoje díla zasílejte na kalicinska@spolekvesna.cz

ČT 4/4
17:00 Workshop tvůrčího psaní s Petrem Michálkem, rektorem JAMU