CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017295

Dětská skupina Vesněnka je součástí Dětského denního centra Vesna na Údolní 10 v Brně, které je otevřeno denně od 7:30 do 16:30, jehož součástí jsou i odpolední a večerní aktivity pro děti a rodiče.

V dětské skupině Vesněnka mají děti možnost navštěvovat jednou týdně kroužek hudby a kroužek angličtiny.

Dětská skupina Vesněnka je určena dětem, jejichž rodiče mají vazbu na trh práce – jsou zaměstnáni nebo jsou v evidenci Úřadu práce.

Přijímány jsou přednostně děti ve věku 3 až 6 let.

Pište na vesnenka@spolekvesna.cz nebo volejte na +420 724 226 869.