CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017295

Dětská skupina Vesněnka s provozní dobou 7:30-16:30 je součástí Dětského denního centra Vesna na Údolní 10 v Brně, které je otevřeno denně od 7:30 do 20:00.

Jsme malý dětský kolektiv pro děti 3-5 let, uplatňujeme individuální přístup k dětem.

Máme kvalifikovaný personál – pedagožka, psycholožka, speciální pedagožka, chůva.

Poskytujeme péči od 7:30 do 16:30. Poté je možné využít služby našeho dětského centra (až do 20:00).

Působí u nás české a ukrajinské rodilé mluvčí, učíme se bilingválně.

Hrajeme si a učíme se v prostorách k tomu dobře vybavených, ale také v přírodě a v přilehlých městských parcích. 

Nabízíme také rozšiřující aktivity – hudební kroužek, návštěvy divadel a výstav, pobyt v solné jeskyni aj.

Poskytujeme celodenní stravu přiměřenou výživovým požadavkům daného věku – dvě svačiny a oběd (aktuálně za 96 Kč/den)

Naše služby poskytujeme za měsíční  poplatek 6000 Kč.

Dětská skupina Vesněnka je určena dětem, jejichž rodiče mají vazbu na trh práce – jsou zaměstnáni nebo jsou v evidenci Úřadu práce.

Pište na vesnenka@spolekvesna.cz nebo volejte na +420 724 226 869.