Dětská skupina Vesněnka je součástí Dětského denního centra Vesna na Údolní 10 v Brně, které je otevřeno denně od 7:30 do 16:30 a jehož součástí jsou i odpolední a večerní aktivity pro děti a rodiče.

Dětská skupina Vesněnka je určena dětem, jejichž rodiče mají vazbu na trh práce – jsou zaměstnáni nebo jsou v evidenci Úřadu práce.

Přijímány jsou přednostně děti ve věku 3 až 6 let.

Více informací vám rádi zašleme: vesnenka@spolekvesna.cz