Společně silné – Vesna jako kotva integrace CZ.03.02.01/00/22_099/0000844

Projekt Společně silné – Vesna jako kotva integrace řeší nedostatečnou integraci UA rodin do české společnosti, brání vzniku mentálních ghett a uzavřených komunit, poskytuje podmínky pro přirozené propojování ukrajinských a českých rodin. Tím, že organizace napojuje klientky na české instituce v šatníku prostřednictvím materiální pomoci, poradenství, adaptačních aktivit a vzdělávacích kurzů. Vyvíjejí se tak osobní vazby, pocit sounáležitosti, což snižuje sociální napětí, xenofobii, a tím se mohou rodiny z Ukrajiny zapojit do plnohodnotného života.

Projekt se soustředí na problémy ukrajinských rodin, které utekly do ČR před válkou. Ukrajinské rodiny pokládají Vesnu za „své“ místo, kam se mohou obracet v případě problémů. Díky intenzivní spolupráci s ostatními neziskovými organizacemi poskytujeme ženám komplexní oporu v nejrůznějších životních situacích. Několik ukrajinských žen se stalo členkami týmu, působí u nás jako dobrovolnice i jako lektorky či zaměstnankyně nejužšího vedení organizace. Významným přínosem projektu je prolínání ukrajinských a českých rodin na jediném místě ve stejný čas pomocí kroužků, klubů, příměstských táborů, sousedských setkání a setkávání dobrovolníků, kulturních a společenských akcí, které napomáhají přirozené integraci.

Projekt realizuje Ženský vzdělávací ústav Brno, z. ú. a probíhá v termínu 1. 6. 2023 – 31. 5. 2024.

Hlavním cílem projektu je udržení a rozvoj aktivit Ženského vzdělávacího ústavu v oblasti sociálního začleňování. Tohoto cíle dosahujeme prostřednictvím dílčích cílů projektu:

 • posilujeme adaptaci rodin a dětí v nových podmínkách po příchodu do ČR (skrze rodiny, kluby, kroužky a další)
 • podporujeme sociální soudržnost a integraci osob z Ukrajiny v české společnosti a prohlubujeme vztahy v komunitě pomocí služeb šatníku
 • zvyšujeme kompetence osob z Ukrajiny v rámci jejich kvalifikace a z toho plynoucí jejich lepší uplatnění na pracovním trhu (skrze školení, kurzy a jiné)
 • zprostředkováváme odborné terapeutické a krizového poradenství
 • snižujeme sociální napětí ukrajinských rodin s dětmi, seniorů nebo osob s postižením pomocí modelů
 • stabilizace životní situace

V rámci projektu jsou realizovány zejména následující aktivity:

 1. Materiální pomoc a její distribuce současně ukrajinským i českým rodinám, podněcování meziosobních kontaktů osob, které by se za jiných okolností nesetkávaly (české rodiny v nouzi). Během pomoci jsou detekovány problémy rodin a je jim nabídnuta pomoc s jejich řešením (napojení na další služby)
 2. Adaptace a sociokulturní orientace osob z Ukrajiny (podporuje sociální soudržnost a prohlubuje vztahy v komunitě): a) volnočasové aktivity (hudba/tanec/výtvarky/hry) společně s českými dětmi pod vedením českých i ukrajinských lektorů, b) konverzační kluby pro dospělé (neformální seznamování s českými reáliemi); čeští lektoři nejsou učitelé, ale lidé z praxe (kultur. pracovníci, podnikatelé, studenti)
 3. Kurzy orientace na trhu práce:
 4. kurzy IT a zvyšování kompetencí
 5. kurzy orientace v CZ pracovněprávním a společenském prostředí, pracovním právu a dalších tématech
 6. Poradenská činnost: terapeutické služby a krizová intervence
 7. Péče o rodinu: hlídání dětí a pomoc s výchovnými problémy dětí