Podporujeme ženy a jejich rodiny při hledání nejvhodnější péče v oblasti fyzického, psychického i sociálního zdraví. Široké veřejnosti zprostředkováváme informace a služby týkající se sociálních a zdravotních problémů. Srozumitelně informujeme i o složitých zdravotních tématech, pořádáme přednášky, kulaté stoly, semináře. Zabýváme se otázkami na sociálně-zdravotním pomezí. Vytváříme zázemí pro setkávání pacientských sdružení. Spolupracujeme s odbornými zdravotními a sociálními institucemi.

Zájemci o využití komunitní místnosti pro setkání pacientských sdružení nebo další akce zaměřené na zdraví, spojte se s námi: antonova@spolekvesna.cz

LEDEN 2024
ČT 25/1 18:00 Co všechno nevíme o long covidu. Setkání s prof. Julií Dobrovolnou.
Souhrn z přednášky a diskuse:
Long covid (také post covid) postihuje tak velké množství osob, že jej nelze řadit mezi vzácná onemocnění. Tisíce lidí v Česku, od malých dětí přes teenagery až po dospělé v aktivním věku a seniory, long covid vyřazuje z běžného života, některé částečně, některé zcela. Pacienti se nedokážou dovolat podpory a léčby, zdravotní systém jejich potíže bagatelizuje či zcela ignoruje, pochopení občas nemocní nenacházejí ani u svých blízkých. Neexistence „diagnózy long covid“ znamená, že je obtížné získat jak náležitou léčbu, tak sociální podporu, jako nemocenská dávka či invalidní důchod. Velkým problémem je psychický stav pacientů, který je ovlivněn jak samotným onemocněním, tak přístupem odborné i široké veřejnosti.
Jaké kroky by byly žádoucí:
– odborná veřejnost + systém veřejného zdraví: vytvořit standardy péče od praktických lékařů přes specializovaná covidová centra až po jednotlivé specialisty (dnes pacienti přicházejí přímo ke specialistům, takže řeší pouze jednotlivé symptomy, což je neefektivní a zatěžující pro celý systém)
– pacienti a pečující: vytvořit akční platformu (pacientské sdružení), která by téma prosazovala do veřejného diskurzu – reportáže, příklady dobrých řešení ze zahraničí, zcitlivování odborníků vůči tomuto onemocnění; navázat lze na zkušenosti pacientských spolků vzácných onemocnění, na proces prosazování paliativní péče, využít zkušeností z jiných marketingových kampaní (HIV, EndoTalks, Měsíc raka…).

Ohlasy na setkání
Bylo to za celou dobu nemoci nejblahodárnější setkání s odborníkem. Jak po stránce odborné, tak lidské, ještě jsem nezažila v této oblasti takovou dávku pochopení a empatie. A zároveň, byla tam validizace nejen těžkého života s nemocí, ale také boje se zdravotnickým systémem a obecně světem okolo. Ještě od nikoho jsem neslyšela takové pochopení. A děkuji za zprostředkování setkání, dokonce už se nám přihlásila jedna zdravá moc sympatická paní na pomoc. 

Audiodokument Martiny Pouchlé Permanentní lockdown

Rozhovor Julie Dobrovolné pro projekt Hatefree „Přehlížení long covidu je problém nad rámec medicíny,” říká patofyzioložka Dobrovolná

Český rozhlas, Anna Košlerová: Jako první stadium demence, líčí muž život s long covidem. Jeden z 10 má dlouhodobé následky

A2larm, Magdalena Dušková, „Stát mi vzkazuje, že vůbec nemám existovat.“ Lidé s long covidem propadávají systémem zdravotní i sociální péče

Schéma diagnostiky a ošetření long covidu (Dr. Maja Strasser, překlad Hana Pololáníková)

Výzva
Máte-li chuť, energii a čas podpořit vznikající sdružení pacientů a pečujících, ohlaste se prosím. Vítaní jsou odborníci, kteří pomůžou s organizací, se zpracování sociologických aspektů long covidu, grafici, copywriteři, marketéři, fundraiseři… Pište prosím na longcovidcesko@gmail.com

Záznam setkání k long covidu s prof. Julií Dobrovolnou, 25. 1. 2024, Vesna

NE 14/1 14:00 Uzavřená skupina emoční podpory, vede Sofia Berezka
NE 28/1 14:00 Uzavřená skupina emoční podpory, vede Sofia Berezka

ÚNOR 2024
PÁ 2/2 Relaxace: Kreslení mandal technikou tečkování. Vede Victoria Fomenko, instruktorka jógy a meditace, umělkyně s 8letou pedagogickou praxí.
ST 7/2 17:00–20:00 Přesvědčivý životopis a úspěšný pracovní pohovor. Vede psycholožka a pracovnice Kariérního centra Masarykovy univerzity Sofia Berezka (v ukrajinštině)
NE 11/2 14:00–16:00 Uzavřená skupina emoční podpory. Vede Sofia Berezka  
PO 12/2 17:00-20:00 Manželství pro všechny, přednáška Lenky Sovové, workshop, zábava


ČT 15/ 2 17:00–19:00  Jak se dostat z úzkostného stavu.Otevřenou skupinu emoční podpory vede Natalia Kvitka
ČT 22/2 17:00 Sebeláska a uzdravení vnitřního dítěte.Otevřenou skupinu emoční podpory vede Natalia Kvitka
PÁ 23/2 17:30 ENDOtalks – svépomocné setkání žen s diagnostikovanou endometriózou.
přihlášky kristyna.endotalks@gmail.com 
Článek Jany Doležalové pro STISK: Každá desátá žena trpí endometriózou. V léčbě jim pomáhají i skupinová setkání

NE 25/2 14:00–16:00 Uzavřená skupina emoční podpory. Vede Sofia Berezka.
ST 28/2 17:00–20:00 Dlouho se učím jazyk, ale nemluvím. O jazykové bariéře a jejím překonávání s psycholožkou Sofií Berezka
ČT 29/2 17:00 Ztráta a hledání nových pilířů opory. Otevřenou skupinu emoční podpory vede Natalia Kvitka

TIPY NAŠICH PARTNERŮ:
RevmaLiga: Průvodce státní podporou pro osoby se zdravotním postižením

BŘEZEN 2024
PÁ 1/3 16:00 Rodiče s kočárky ve veřejném prostoru. Setkání platformy Město jako Brno na Údolní 10.
PÁ 1/3 18:00 Meditace. Vede Victoria Fomenko. registrace kalendar@spolekvesna.cz
NE 3/3 14:00 Uzavřená skupina emoční podpory. Vede Sofia Berezka  
PO 4/3 17:30 Když vzácné onemocnění není vzácné. Diagnostika, léčba, péče, prevence a podpora pacientů se vzácnou nemocí a jejich rodin. MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D.
Účast možná i online. Registrace antonova@spolekvesna.cz


Článek Anastasiie Furman pro STISK: Vzácná onemocnění: Jak se staráme o ty nejzranitelnější?

ST 6/3 17:00 Filozofie peněz. Psychologický seminář (v ukrajinštině). Vede Sofia Berezka
ČT 7/3 17:00 Jak si nastavit osobní hranice. Ženský kruh (v ukrajinštině). Vede Natalia Kvitka
PÁ 8/3 18:00 Kreslení mandal – relaxace. Vede Victoria Fomenko
NE 10/3 14:00 Prevence ortodontických vad u dětí. Vede Olga Korshunova (v ukrajinštině)


ST 13/3 17:00 Nad pizzou o úspěchu u zkoušek a jak se zbavit nervozity. Workshop pro teenagery a jejich rodiče vede Sofia Berezka (v ukrajinštině)
ČT 14/3 18:00 Meditace – odpuštění. Relaxační setkání vede Victoria Fomenko (v ukrajinštině)
NE 17/3 14:00 Uzavřená skupina emoční podpory. Vede Sofia Berezka  
ÚT 19/3 17:30 Od tabuizace k menstruační etiketě. Prožívání menstruace ve veřejném prostoru. Přednáška sociální geografky Lucie Ester Hámorové.
Pro lidi, kteří menstruaci zažívají, není důležité jen kdy, ale i kde k menstruaci dochází. Když se v době menstruace nacházejí ve veřejném prostoru, často reagují na problémy přístupnosti veřejných toalet, dostupnosti menstruačních produktů, vody, léků proti bolesti atd. A zároveň, navzdory tomu, že existuje snaha ukrývat ji před očima veřejnosti, pomáhá menstruace významně organizovat každodenní aktivity. Všechno se děje takovým způsobem, až se postupně dostáváme k otvírání tématu menstruace na veřejnosti, a v lepších případech se přesouváme od tabuizace k menstruační etiketě.
Účast prezenčně i online, registrace antonova@spolekvesna.cz

Prezentace Lucie Ester Hámorové: Od tabuizace k menstruační etiketě


Článek Natalie Pindorové pro STISK: O menstruaci mluvíme, ale stále ji skrýváme, říká sociální geografka

ČT 21/3 17:00 Jak nakládat s pocitem viny. Ženský kruh (v ukrajinštině). Vede Natalia Kvitka
PO 25/3 17:30 EndoTalks – svépomocné setkání pacientek s endometriózou. Registrace kristyna.endotalks@gmail.com
ÚT 26/3 17:30 Obraz Ukrajiny v českých médiích. Beseda s Tomášem Brolíkem, zástupcem šéfredaktora týdeníku Respekt.


Záznam setkání

ČT 28/3 17:00 Jak si udržet emoční stabilitu. Ženský kruh (v ukrajinštině) vede Natalia Kvitka

DUBEN 2024
2/4-5/4 a 8/4-10/4
14:00 Divadlo Feste – příprava představení ŽAL
„Žiju v Česku. Moje starosti se nedají srovnávat se starostmi kamarádek a kamarádů, kteří zůstali na Ukrajině, pod bombovými útoky. Ale i tak mám ve svém životě velké starosti, trápení, zažívám nepochopení, hledám naději…“
Divadlo Feste ve spolupráci s Vesnou připravuje představení o duševním stavu dospívajících. 2.-5. a 8.-10. dubna se ve Vesně na Údolní v Brně uskuteční několik workshopů s režisérem Jiřím Honzírkem a herci (Maria Tatarynova, Daria Novikova, Tibor Kotlár). Během dubna Divadlo Feste odehraje pět interaktivních představení přímo na Ukrajině, na přelomu dubna a května se uskuteční česká premiéra ve Vesně. Pokud máte zájem podílet se na scénáři představení, pošlete nám svůj příspěvekanonymně. Budeme rádi, když se zúčastníte i dubnových workshopů – v tom případě napište na produkce@divadlofeste.cz

PÁ 5/4 18:00-20:00 Tři techniky meditace. Vede Victoria Fomenko (v ukrajinštině)

PO 8/4 ZRUŠENO PRO NEMOC ENDOTalks. Svépomocné setkání žen s endometriózou.
registrace: kristyna.endotalks@gmail.com

PÁ 12/4 18:00-20:00 Kreslení mandal. Vede Victoria Fomenko (v ukrajinštině)

PO 15/4 17:00 Cesta z náročného vztahu – workshop povedou Alžběta Tkáčová a Martina Ježková z organizace Spondea
S násilím v blízkých vztazích má přímou nebo nepřímou zkušenost velká část společnosti. Ať už v roli člověka, který se násilí dopouští, toho, kdo násilí zažívá nebo více či méně blízkého člověka, který je svědkem takového jednání. Může být náročné přiznat si, že se něco podobného děje kolem mě nebo dokonce přímo mě. O to těžší je pak udělat i další krok a situaci řešit například odchodem. Cesta z náročného vztahu je možná, možností existuje více a může být užitečně vědět, co v takové chvíli dělat. Jak odejít bezpečně? Co dělat, když spolu máme děti? Jak s nimi o tom mluvit? S kým se o tom můžu poradit? Jaké instituce mi můžou pomoct? Na co je dobré nezapomenout? Jak to celé naplánovat? 
O tom se můžeme společně pobavit, abyste věděli, když taková situace nastane, jak začít.
Setkání proběhne fyzicky i online, registrace antonova@spolekvesna.czZáznam setkání

https://www.youtube.com/watch?v=F6aQhASSOTM&t=520s

ČT 18/4 17:00-19:00 Jak prožívat a vyjádřit zlost. Ženský kruh (v ukrajinštině). Vede Natalia Kvitka.
PÁ 19/4 18:00-20:00 Meditace Odpuštění”. Vede Victoria Fomenko (v ukrajinštině)
ČT 25/4 17:00-19:00 Zdravé sebevědomí a sebehodnocení. Ženský kruh (v ukrajinštině). Vede Natalia Kvitka
PÁ 26/4 18:00-20:00 Kreslení mandal. Vede Victoria Fomenko (v ukrajinštině)
NE 28/4 14:00 Uzavřená skupina emoční podpory. Vede Sofia Berezka

ÚT 30/4 Žal. Česká premiéra projektu Divadla Feste ve Vesně
Reportáž ČT Inscenace Žal v Divadle Feste
STISK online Inscenace Žal ukazuje příběhy Ukrajinců, kteří museli opustit svou zemi
Článek indes.cz Ukrajina dál dýchá se zvednutou hlavou, zjistili divadelníci v napadené zemi

KVĚTEN 2024
ÚT 7/5 19:00 Žal. Představení Divadla Feste
vstupenky www.divadlofeste.cz

NE 12/5 14:00 Uzavřená skupina emoční podpory. Vede Sofia Berezka (v ukrajinštině)

ÚT 14/5 17:00 Svůj mezi svými: adaptace v novém pracovním prostředí. Vede Sofie Berezka (v ukrajinštině)
registrace kalendar@spolekvesna.cz

ČT 16/5 17:00 Jak prožívat a překonat strach. Ženský kruh (v ukrajinštině). Vede Natalia Kvitka
registrace kalendar@spolekvesna.cz

PÁ 17/5 18:00 Kreslení mandaly pro relaxaci a vyrovnanost. Vede Victoria Fomenko (v ukrajinštině)
registrace kalendar@spolekvesna.cz

PO 20/5 17:30 Perinatální ztráta a raná ztráta. Setkání s Petrou Michalovou
Perinatální ztráta a raná ztráta jsou pojmy, které se v odborných i veřejných rozpravách objevují až v posledních letech a označují úmrtí dítěte před porodem, během porodu či krátce po něm, ale také v časných stadiích těhotenství. Zkušenost se ztrátou dítěte má velké množství rodičů, přesto většina zůstává bez podpory okolí. Kde hledat pomoc, když postihne raná ztráta a perinatální ztráta nás? Jak podpořit své blízké, které přišly o dítě?
Setkání proběhne prezenčně i online, registrace antonova@spolekvesna.cz

ČT 23/5 17:00 Jak cítit radost. Ženský kruh (v ukrajinštině). Vede Natalia Kvitka
registrace kalendar@spolekvesna.cz

NE 26/5 14:00 Uzavřená skupina emoční podpory. Vede Sofia Berezka (v ukrajinštině)

ÚT 28/5 17:00 Agresivita vs. asertivita: jak správně bránit své hranice. Vede Sofie Berezka (v ukrajinštině)
registrace kalendar@spolekvesna.cz

PÁ 31/5 18:00 Meditace na uklidnění. Vede Victoria Fomenko (v ukrajinštině)
registrace kalendar@spolekvesna.cz

ČERVEN 2024

PO 10/6 17:00 PřistiŽENY v Brně! Proč je tak málo žen v politice? Jak se daří slaďovat osobní a politický život? Diskuse nad současným nastavením všech úrovní politiky a nad tím, zda je možné si v politice zachovat duševní zdraví a mít funkční rodinný/osobní život. Kulatého stolu se zúčastní mj. Jana Holomčík Leitnerová, Marie Jílková, Kateřina Valachová, Barbora Antonová a Jan Grolich. Zvána je i veřejnost, rezervujte si prosím místo!

ÚT 11/6, ST 12/6 19:00 ŽAL. Představení Divadla Feste
PO 17/6 17:30 Jak zvládat péči a nevyhořet. Psychohygiena pečujících. Petra Michalová