Vytvořené v souladu s platnou legislativou a Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je organizace Ženský vzdělávací ústav Brno, z. ú. se sídlem Křenová 235/68, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 142 26 227, zapsaná v rejstříku ústavů vedeném Krajským soudem v Brně se spisovou značkou U 333.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: karmova@spolekvesna.cz

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy, za účelem plnění právní povinnosti nebo za účelem oprávněného zájmu správce. 

Osobní údaje správce získává přímo od subjektů údajů, případně od zprostředkovatele darovacího procesu.

Zpracování osobních údajů při poskytnutí nebo přislíbení daru

Osobní údaje zpracováváme na základě plnění smlouvy a oprávněného zájmu správce. Při poskytnutí nebo přislíbení daru budete zařazeni do databáze dárců. V této databázi archivujeme informace o výši a četnosti daru, který byl poskytnut a osobní údaje dárce (jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa). Darování probíhá přes darovací portál Darujme.cz, který je provozován naším smluvním partnerem. Ten se zavazuje využívat vámi vyplněné informace pouze v rozsahu nutném pro zpracování daru a uzavření darovací smlouvy. Tyto údaje pak poskytuje naší organizaci Ženský vzdělávací ústav Brno. Bankovní údaje o platbě, číslo účtu nebo údaje z platební karty předáváte pouze bance, která transakci zprostředkovává.

Osobní údaje zpracováváme pro účel plnění právní povinnosti (vedení účetnictví, vydávání potvrzení o darech, zveřejnění celkové výše přijatých darů ve výroční zprávě a dalších materiálech) a za účelem oprávněného zájmu správce (poděkování a informování vás o využití vašeho daru a dění v organizaci, zasílání žádostí o podporu).

Zpracování osobních údajů při využívání služeb spolku či k odběru newsletteru

Osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce. Při registraci do Šatníku, do projektu Rodiny spolu či registraci k odběru newsletteru budete zařazeni do příslušné databáze. V této databázi zpracováváme vaše osobní údaje, které jste uvedli (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa).

Osobní údaje zpracováváme za účelem oprávněného zájmu správce (informování o dění v organizaci, zasílání žádostí o podporu, informování o termínech seminářů). 

Analytika na webových stránkách

K analýze návštěvnosti na našich webových stránkách a k jejich vylepšování používáme Google Analytics (cookies). Cookies sbírají zcela anonymní informace a jejich prostřednictvím nezískáváme žádné osobní údaje. Cookies si můžete sami zablokovat ve svém webovém prohlížeči.

Doba zpracování

Osobní údaje subjektů zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro výše uvedené účely. Doba zpracování osobních údajů pro plnění zákonných povinností se řídí příslušnými právními předpisy (zákon o účetnictví). V případě údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu správce zpracováváme tyto údaje po dobu trvání oprávněného zájmu. V případě, že si již nepřejete být v databázích zpracovávaných na základě oprávněného souhlasu, máte právo na výmaz osobních údajů. Buď kontaktováním příslušné osoby (kontakt níže) nebo odhlášením se z odběru newsletterů apod.

Způsob zpracování

Osobní údaje subjektů zpracováváme v rámci ústavu, případně pomocí třetích stran, jejichž seznam naleznete níže. Typicky se jedná o službu pro zasílání newsletterů či externí účetní firmu. Tyto subjekty jsou obchodními partnery správce a fungují buď jako samostatní správci (mají stanoveny vlastní účely a prostředky zpracování osobních údajů) nebo jako zpracovatelé (zpracovávají osobní údaje pro správce na základě jeho pokynů). Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rámci EU.